Monday, September 14, 2009

रीअर वींडो--सुंदरतेचा अव्वल नमूना

Director&Producer:Sir Alfred Hitchcock
Based on the short story"It Had To Be Murder" by Cornell Woolrich

Cast:
L.B.Jefferies :-James Stewart
Lisa Freemont :-Grace Kelly
Stella :-Thelma Ritter
Lars Thorwald :- Raymond Burr
Det.Lt.Thomas Doyle:-Wendell Corey

Music :-Franz Waxman


'It Takes Only One Witness To Spoil the Perfect Crime'

रीअर वींडो हा जरी Hitchcock च ट्रेडमार्क असला जरी त्यात त्यानी त्यांची हुकूमत असलेल्या गूढ़,प्रेमकथा,त्यातले तणाव हे हुकुमी एक्के म्हणुन दाखवले असले तरी देखील हा त्यांचा one of the most well crafted आणी सुंदररीत्या दाखवलेला पीकचर आहे . त्यामुलेच रीअर वींडो जींकुन जातो.
संपूर्ण पीकचर मध्ये आपण केवल एकाच खीडकीतुन सगल बघतो.म्हणजेच Hithcock आपल्याला फ़क्त नायकाच्या दृष्टीकोनातुनाच संपूर्ण cinema बघायाला भाग पडतो.


एका रातरी बरेच जेवण आणी वाईन पील्या नंतर तो नेहमी प्रमाणे खीडकी बाहेर बघत बसतो,त्याला ऐकू येते एका बाईची किन्चाली आणी समोरच्या खोलीतला मनुष्य आपली बैग घेउन रात्रीच्या वेली ३ वेला बाहेर जातो आणी परत घरी येतो,जेफ ते सगल बघतो आणी सुरु होते तर्क आणी वीतर्क ह्यांचा खेळ !!!!!!!!!

L.B.Jefferies (James Stewart) हा जरा अती उत्साही फोटोग्राफर रेसींग ट्रैक वर फोटो काढताना आपला पाय आणी कंबर fracture करून घेतो.घरातल्या खीडकीतुन दुसर्यांच्या आयुष्यात डोकावने हाच त्याचा सध्याचा टाइमपास.त्याची अतीशय बडबडी आणी सतत जेफ़ला advice आणी टोमणे मारणारी nurse stella(Thelma Ritter) ही प्रतेक वेळी त्याला त्याच्या खीडकीतुन बाहेर बघण्याच्या सवयीमुले तो संकटात सापडेल ह्याची जाणीव करून देते.Hitchcock पुढे जेफ़ वर येणार्या संकटांची जाणीव इथून करून देतो.त्याची मैतरीन Lisa Freemont(Grace kelly)ही जेफ़ला बायको म्हणुन नको आहे पण त्याचे तिच्या पुढे काहीच चालत नाही.कथा पुढे जाते लीसाने आणलेले जेवण केल्या नंतर दोघांचे बरेच भांदन होते.जेफ़ नेहमी प्रेमाने खीडकी बाहेर बघत राहतो पण आज त्याला एका बाईची कींचाली ऐकू येते.समोरच्या अपार्टमेंट मधला भाडेकरू Lars Thorwald(Raymond Burr)जो सेल्समन आहे तो आपली कामासाठी वापर्नारी बैग घेउन पावसात मध्यरातरी आपल्या घरातून तीन वेला बाहेर जातो आणी तीन वेला परत येतो.जेफ़ हे stella ला सांगतो आणी त्याने आपल्या बायकोचा खून केला असावा असा तर्क लावतो.पुढे तो हेच लीसाला सांगतो आणी दोघे गुन्हेगार म्हणुन Lars Thorwald कड़े बघू लागतात.यातच दुसर्या भाड़ेकरूचा कुत्रा Thorwald च्या बागेत जमीन उकरताना जेफ़ बघतो आणी त्याचा संशय अजुन बलकट
होतो.यामधे जेफ़ आपल्या detective मीतराची मदत घेण्याचे ठरवतो.हा Detective Thomas J. Doyle (Wendell Corey)जेफ़ची बरीच मदत करतो मात्र ते Thorwald ला खुनी सीद्ध करू शकत नाही.नीराश जालेले जेफ़ आणी लीसा त्याला नाद सोडून देतात पण अचानक त्याच रातरी दुसर्या भाड़ेकरूचा कुत्रा मरतो.आणी इथून चित्रपताला वेगलीच कलातानी मीलते.शेवटी Thorwald खर्च खुनी आहे की नाही हे बघण्यासाठी पीकचरच बघावा.

रीअर वींडो मधली Stella म्हणते "We've become a race of Peeping Toms" हे सध्या अगदीच खर आहे.अतीशय सुंदर संभाषण ह्या पीकचर मध्ये दखावान्यत आली आहेत.जेफ़ आणी लीसा ची शाब्दीक जुगलबंदी अतीशय सुंदर वाटते.कैमरा वर्क अतीशय मस्त असल्यामुळे कीतीही वेला हां पीकचर पाहीला तरी कंताला येत नाही.Hitchcock च प्रसिद्ध maggufin technic (ह्या पीकचर मध्ये 'wedding ring' हे होय) वेग्लीच मजा आणते.

अखेरीस Alfred Hitchcock ने ह्या पीकचर मध्ये संपूर्ण पणे बाजी मारली आहे.जगातल्या सर्वोतकृष्ट १० पीकचर मध्ये नक्कीच 'रीअर वींडो' चा नेहमीच उल्लेख होइल हे नक्कीच.

----
अनीकेत सुरगुडे

1 comment:

 1. अनिकेत, चांगल्या सिनेमाबद्दल वाचायला मला खूप आवडते. मला एक सुचवावेसे वाटते...
  तुम्ही जर मराठी थोडी व्यवस्थित लिहिली तर वाचायला खूप सोपे होईल. (ळ च्या ऐवजी ल वाचायला त्रास होतो उदा. वेगलीच)

  तुम्ही गुगल ची transliteration वापरू शकता :
  http://www.google.com/transliterate/indic/मराठी

  किंवा 'baraha' नावाचे सोफ्टवेअर वापरू शकता...

  धन्यवाद.

  ReplyDelete